Onze Bronnen › Bladeren in archiefbronnen (registers)

1178 gevonden, 351 t/m 400 getoond, pagina 8 van 24.
Plaats Periode Bron
351 Tholen 1615‑1615 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Soetart Lenartssen, 1615 Toon bron
352 Tholen 1701‑1701 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Adriaen Crane, 1701 Toon bron
353 Oud‑Vossemeer 1756‑1764 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1756-1764 Toon bron
354 Tholen 1636‑1638 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Neelken Claes Pleune, 1636-1638 Toon bron
355 Tholen 1641‑1645 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Aeriaentgen Adriaen Quackelsdr., echtgenote van Leendert Heijndricxss, 1641-1645 Toon bron
356 Sint‑Maartensdijk 1703‑1738 Register van boedelrekeningen en boedelinventarissen, 1703-1738 Toon bron
357 Tholen 1626‑1630 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Peter Janssen Couwenhoven, 1626-1630 Toon bron
358 Tholen 1611‑1613 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Mels Janssen, 1611-1613 Toon bron
359 Tholen 1609‑1609 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Cornelis Franssen Haerlem, 1609 Toon bron
360 Tholen 1658‑1658 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Anthonij Franses, 1658 Toon bron
361 Tholen 1623‑1623 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lodewijck Willemssen, 1623 Toon bron
362 Tholen 1636‑1639 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinis Mertenss Cuijper, 1636-1639 Toon bron
363 Tholen 1566‑1566 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Berbel Ruijns, 1566 Toon bron
364 Oud‑Vossemeer 1699‑1705 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1699-1705 Toon bron
365 Tholen 1594‑1597 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Willem Janss timmerman, 1594-1597 Toon bron
366 Tholen 1801‑1801 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Maria Jacoba Krijger, weduwe van Cornelis Wagtho, 1801 Toon bron
367 Tholen 1802‑1809 Akten van verpachting van percelen grond, 1802, 1809 Toon bron
368 Tholen 1802‑1802 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Hector Tichelaar en zijn echtgenote Catharina Slootman, 1802 Toon bron
369 Tholen 1582‑1585 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Symon Marinuss, 1582-1585 Toon bron
370 Tholen 1642‑1646 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Jan Pijeterse Couwenhove, 1642-1646 Toon bron
371 Tholen 1599‑1599 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Francijnken Cornelisdr., 1599 Toon bron
372 Tholen 1632‑1633 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Pieter van Gelre, 1632-1633 Toon bron
373 Tholen 1632‑1634 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinus Gillisse Backer, 1632-1634 Toon bron
374 Tholen 1640‑1641 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinus Corvincx, 1640-1641 Toon bron
375 Tholen 1644‑1644 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinis Corvincx, 1644 Toon bron
376 Tholen 1606‑1606 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Anthoni Vergelt., 1606 Toon bron
377 Tholen 1727‑1766 Weesboeken, 1727-1766 Toon bron
378 Poortvliet 1597‑1601 Register van boedelrekeningen, 1597-1601 Toon bron
379 Tholen 1768‑1768 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Adolf Koning, 1768 Toon bron
380 Tholen 1630‑1632 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Pieter Janssen Couwenhoven, 1630-1632 Toon bron
381 Tholen 1630‑1632 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Pieter Janssen Couwenhoven, 1630-1632 Toon bron
382 Tholen 1776‑1776 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Johanna Cornelia van Velthoven, echtgenote van Marinus Wagtho, 1776 Toon bron
383 Tholen 1572‑1572 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Crijn Jansse Toogen, 1572 Toon bron
384 Tholen 1621‑1622 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op rentmeester Johan Bernaerts Bras, 1621-1622 Toon bron
385 Tholen 1683‑1686 Wezenrekeningen, overgebracht ter weeskamer, 1683-1686 Toon bron
386 Tholen 1609‑1614 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lijsbet Dimmensdr., 1609-1614 Toon bron
387 Oud‑Vossemeer 1634‑1641 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1634-1641 Toon bron
388 Tholen 1638‑1638 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinus Corvincx, 1638 Toon bron
389 Oud‑Vossemeer 1764‑1772 Register van weesakten, met index, 1764-1772 Toon bron
390 Oud‑Vossemeer 1710‑1714 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1710-1714 Toon bron
391 Tholen 1733‑1733 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Nicolaas van Diest, 1733 Toon bron
392 Tholen 1569‑1571 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Meerten en Jan Achternoene, 1569-1571 Toon bron
393 Tholen 1651‑1653 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Jan Pijetersse Couwenhoven, 1651-1653 Toon bron
394 Tholen 1589‑1590 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Cornelis Jorissen, 1589-1590 Toon bron
395 Tholen 1616‑1616 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lodewijck Willemss, 1616 Toon bron
396 Tholen 1632‑1635 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Corstiaen Balle, 1632-1635 Toon bron
397 Tholen 1594‑1594 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lindert Franssen, 1594 Toon bron
398 Tholen 1775‑1775 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Iman Spruijt, 1775 Toon bron
399 Tholen 1778‑1790 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betrekking hebbend op wezen, geregistreerd ter weeskamer, 1766-1814, en betreffende de Gemeene Kas van de weeskamer, met klapper, 1778-1790 Toon bron
400 Tholen 1802‑1802 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Jan Joppe, 1802 Toon bron