De tarieven van het gemeentearchief zijn gebaseerd op het gemeentelijke legesbesluit.

1.10.1    Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 23,00

1.10.2    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina € 0,65

1.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk uit het jaar 1700 of daarna, per bladzijde € 8,30

1.10.2.3 idem voor stukken, daterende van vóór het jaar 1700, per bladzijde € 16,80