Zoekwijze

Uitleg over veld zoekwijze

Onze bronnen

Doop-, trouw-, begraaf- en lidmaatregisters

Deze registers zijn een belangrijke genealogische bron bij het terugvinden van voorouders voor 1811. In dat jaar werd de burgerlijke stand ingevoerd en van alle geboorten, huwelijken en overlijdens wordt vanaf dat jaar een akte opgemaakt.

De kerken werden in 1810 bij decreet verplicht om alle doop-, trouw- en begraafregisters in te leveren bij de burgerlijke overheid. In 1919 werden de gemeenten verplicht om deze retro-acta van de burgerlijke stand in te leveren bij de Rijksarchieven in de provincie. Zo zijn door alle plaatsen in de huidige gemeente Tholen in dat jaar deze registers naar het Rijksarchief in Middelburg gezonden.

Lees hier verder over onze bronnen

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.

 

Gemeentearchief Tholen

Hof van Tholen 2

4691 DZ Tholen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Onze bronnen - meer informatie

Doop-, trouw-, begraaf- en lidmaatregisters

Deze registers zijn een belangrijke genealogische bron bij het terugvinden van voorouders voor 1811. In dat jaar werd de burgerlijke stand ingevoerd en van alle geboorten, huwelijken en overlijdens wordt vanaf dat jaar een akte opgemaakt.

De kerken werden in 1810 bij decreet verplicht om alle doop-, trouw- en begraafregisters in te leveren bij de burgerlijke overheid. In 1919 werden de gemeenten verplicht om deze retro-acta van de burgerlijke stand in te leveren bij de Rijksarchieven in de provincie. Zo zijn door alle plaatsen in de huidige gemeente Tholen in dat jaar deze registers naar het Rijksarchief in Middelburg gezonden.

In mei 1940 is bij het bombardement van de Duitsers het deel van deze collectie van het Rijksarchief, dat was opgeslagen bij de Provinciale Bibliotheek, in vlammen opgegaan met als resultaat dat ongeveer de helft van alle DTB-registers is verbrand.

Dank zij het werk van enkele genealogen en archivarissen is een aanzienlijk deel van de informatie die bewaard gebleven doordat zij DTBL-registers voor het fatale bombardement deels en/of integraal hebben overgeschreven.

Voor onze gemeenten zijn met name de afschriften van C. Hollestelle, W. van der Ploeg, P.D. de Vos en A.W. Kloet van belang. Deze afschriften zijn nu via het internet voor iedereen beschikbaar.

De volgende instellingen zijn het gemeentearchief ter wille geweest door deze afschriften ter beschikking te stellen: Het Zeeuws Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie. Verder zijn we de nazaten van de heer Kloet dankbaar voor het beschikbaar stellen voor scanning van de afschriften welke hun vader in de jaren dertig heeft gemaakt.

Tot nu toe is alleen van het doopboek van Sint-Maartensdijk over de periode 1731-1810 geen kompleet afschrift aangetroffen. Voor doopgegevens uit deze plaats en periode houdt het gemeentearchief zich dan ook nog steeds aanbevolen.

 

Bevolkingsregisters en volkstellingen

Een belangrijke bron om te weten te komen wie waar woonde en met wie, zijn de bevolkingsregisters. Vanaf het in werking treden van de Gemeentewet uit 1851 werden deze registers verplicht in alle gemeenten bijgehouden tot de invoering van de persoonskaarten in 1938. Veel registers lopen echter door tot 1940. Voor de invoering van deze wet werden door sommige gemeente ook al registers bijgehouden waarin hun totale bevolking werd opgetekend. Ook de volkstellingen geven een goed beeld van de samenstelling van de huishoudens, ook al geven deze maar een momentopname weer. Al deze registers vanaf 1810 (op één na, die in 2013 beschikbaar komt) zijn nu toegankelijk en online te bekijken. 

 

Weeskamerregisters

Indien één van de ouders (of beiden) kwamen te overlijden werd een kind (half-)wees en diende door de weeskamer een voogd en een toeziend voogd benoemd te worden. De weeskamers zagen dan toe op een juist beheer van de nalatenschap. In de weeskamerregisters werden allerlei zaken beschreven die te maken hadden met het toezicht op de wezen, zoals benoemingen van voogden, boedelinventarissen, uitbestedingen etc. Van deze registers zijn in het verleden veel indexen op persoonsnamen vervaardigd.  Deze indexen zijn gedigitaliseerd en nu via de website te doorzoeken. De registers zelf zijn nog niet online in te zien. Daar wordt hard aan gewerkt en zij zullen waarschijnlijk in de loop van 2013 beschikbaar komen.

 

Transportregisters

De overdracht van onroerend goed van de ene eigenaar op de andere wordt al vele eeuwen vastgelegd in zogenaamde transportakten. Op de namen die voorkomen in deze akten tot 1811 zijn indexen gemaakt. Ook deze indexen zijn opgenomen als bron. De originele akten zijn nog niet beschikbaar op de website. Er wordt alleen verwezen naar het inventarisnummer en de bladzijde.

Tarieven

De tarieven van het gemeentearchief zijn gebaseerd op het gemeentelijke legesbesluit.

1.10.1    Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 23,00

1.10.2    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina € 0,65

1.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk uit het jaar 1700 of daarna, per bladzijde € 8,30

1.10.2.3 idem voor stukken, daterende van vóór het jaar 1700, per bladzijde € 16,80