Verwijderen bevolkingsregisters van website

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, met name als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hiermee wordt o.m. het gegeven betreffende het geloof van een persoon bedoeld. Deze gegevens staan vermeld in de bevolkingsregisters. Daarom zijn deze gegevens van de website verwijderd. Het betreft de bevolkingsregisters van ca 1920 tot 1940.