Verwijderen bevolkingsregisters van website

In mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, met name als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hiermee wordt o.m. het gegeven betreffende het geloof van een persoon bedoeld. Deze gegevens staan vermeld in de bevolkingsregisters. Daarom zullen in mei deze gegevens van de website worden verwijderd. Het betreft de bevolkingsregisters van ca 1920 tot 1940.