Onze Bronnen › Bladeren in archiefbronnen (registers)

745 gevonden, 1 t/m 50 getoond, pagina 1 van 15.
Plaats Periode Bron
1 Tholen 1733‑1733 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Nicolaas van Diest, 1733 Toon bron
2 Tholen 1569‑1571 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Meerten en Jan Achternoene, 1569-1571 Toon bron
3 Tholen 1651‑1653 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Jan Pijetersse Couwenhoven, 1651-1653 Toon bron
4 Tholen 1589‑1590 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Cornelis Jorissen, 1589-1590 Toon bron
5 Tholen 1616‑1616 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lodewijck Willemss, 1616 Toon bron
6 Tholen 1632‑1635 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Corstiaen Balle, 1632-1635 Toon bron
7 Tholen 1594‑1594 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lindert Franssen, 1594 Toon bron
8 Tholen 1775‑1775 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Iman Spruijt, 1775 Toon bron
9 Tholen 1778‑1790 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betrekking hebbend op wezen, geregistreerd ter weeskamer, 1766-1814, en betreffende de Gemeene Kas van de weeskamer, met klapper, 1778-1790 Toon bron
10 Tholen 1802‑1802 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Jan Joppe, 1802 Toon bron
11 Tholen 1633‑1635 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Cornelis Euwoutss, 1633-1635 Toon bron
12 Tholen 1641‑1646 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Neeltgen Claes Pleune, 1641-1646 Toon bron
13 Sint‑Maartensdijk 1741‑1772 Register van boedelrekeningen en boedelinventarissen, 1741-1772 Toon bron
14 Tholen 1635‑1635 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Matthijs Janss. Crijeck, 1635 Toon bron
15 Tholen 1691‑1694 Inventarissen of boedelstaten betrekking hebbend op nalatenschappen, toegevallen aan minderjarige wezen en overgebracht ter weeskamer, 1691-1694 Toon bron
16 Tholen 1611‑1616 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Anthonis Mariniss Backer, 1611-1616 Toon bron
17 Tholen 1656‑1656 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinis Palynck en Josina van der Heyden, 1656 Toon bron
18 Tholen 1802‑1802 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Pieter van Driel, 1802 Toon bron
19 Tholen 1753‑1776 Wezenrekeningen, overgebracht ter weeskamer, 1753-1776 Toon bron
20 Tholen 1606‑1606 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Bartel Claess Cock, 1606 Toon bron
21 Tholen 1634‑1638 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Jan Janssen Reijer Meeusse, 1634-1638 Toon bron
22 Tholen 1604‑1606 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Dingenken Sijmonsdr., echtgenote van Frederik Fredericxszn, 1604-1606 Toon bron
23 Tholen 1648‑1650 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Crijn Meeussen Cooman, 1648-1650 Toon bron
24 Tholen 1599‑1599 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Jaquelijne van der Heijst Joachimsdr., 1599 Toon bron
25 Tholen 1632‑1635 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinus Mertenss. Cuyper, 1632-1635 Toon bron
26 Tholen 1576‑1576 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lambrecht Adriaenssen, 1576 Toon bron
27 Tholen 1621‑1621 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Jan Imantsen, 1621 Toon bron
28 Tholen 1666‑1669 Inventarissen of boedelstaten betrekking hebbend op nalatenschappen, toegevallen aan minderjarige wezen en overgebracht ter weeskamer, 1666-1669 Toon bron
29 Oud‑Vossemeer 1757‑1803 Register van boedelrekeningen, 1757-1803 Toon bron
30 Tholen 1642‑1647 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Jan Gilliss. Heere en Aechtien Adriaens, 1642-1647 Toon bron
31 Oud‑Vossemeer 1706‑1709 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1706-1709 Toon bron
32 Tholen 1641‑1645 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Frederick Heijndrickss en Lijntgen Crijns, 1641-1645 Toon bron
33 Tholen 1638‑1638 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinus Corvincx, 1638 Toon bron
34 Tholen 1664‑1664 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Krijn Leenderss. Bruijs, 1664 Toon bron
35 Oud‑Vossemeer 1715‑1716 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1715-1716 Toon bron
36 Tholen 1631‑1631 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Pieter van Gelre en Maris van der Haege, 1631 Toon bron
37 Tholen 1634‑1634 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Anthonij Janss. Hoerenbast en Maeijken Jans, 1634 Toon bron
38 Tholen 1634‑1635 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Machiel Mariniss Hicke, 1634-1635 Toon bron
39 Tholen 1630‑1630 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Grietgen Adriaens, 1630 Toon bron
40 Tholen 1598‑1598 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lijsbet Jacobs Haene, 1598 Toon bron
41 Tholen 1584‑1584 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Claes Matheeuss, 1584 Toon bron
42 Tholen 1572‑1572 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Querijn Willemszone, 1572 Toon bron
43 Tholen 1632‑1638 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Cornelis Corneliss. Cleermaker, 1632-1638 Toon bron
44 Tholen 1631‑1631 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Cornelis Cornelissen Cleermaker, 1631 Toon bron
45 Tholen 1635‑1635 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Frederick Fredrickss, 1635 Toon bron
46 Tholen 1717‑1731 Inventarissen of boedelstaten betrekking hebbend op nalatenschappen, toegevallen aan minderjarige wezen en overgebracht ter weeskamer, 1717-1731 Toon bron
47 Oud‑Vossemeer 1773‑1785 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1773-1785 Toon bron
48 Tholen 1635‑1638 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Bastiaen Adriaens Solder, 1635-1638 Toon bron
49 Tholen 1706‑1716 Inventarissen of boedelstaten betrekking hebbend op nalatenschappen, toegevallen aan minderjarige wezen en overgebracht ter weeskamer, 1706-1716 Toon bron
50 Tholen 1567‑1573 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Leunis Jans Grote, wegens de overleden voogd Wouter Corneliss, 1567-1573 Toon bron