weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598m Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1706-1709

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598m Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1706-1709
Deelnummer 5598m
Type weeskamer register