weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598o Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1715-1716

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598o Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1715-1716
Deelnummer 5598o
Type weeskamer register