weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598w Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1773-1785

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598w Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1773-1785
Deelnummer 5598w
Type weeskamer register