weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598i Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1685-1688

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598i Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1685-1688
Deelnummer 5598i
Type weeskamer register