weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598t Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1736-1745

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598t Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1736-1745
Deelnummer 5598t
Type weeskamer register