weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598d Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1654-1657

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598d Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1654-1657
Deelnummer 5598d
Type weeskamer register