weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598g Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1671-1679

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598g Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1671-1679
Deelnummer 5598g
Type weeskamer register