weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598e Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1658-1665

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598e Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1658-1665
Deelnummer 5598e
Type weeskamer register