weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598c Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1642-1653

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598c Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1642-1653
Deelnummer 5598c
Type weeskamer register