Onze Bronnen › Bladeren in archiefbronnen (registers)

1190 gevonden, 201 t/m 250 getoond, pagina 5 van 24.
Plaats Periode Bron
201 Oud‑Vossemeer 1756‑1764 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1756-1764 Toon bron
202 Tholen 1636‑1638 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Neelken Claes Pleune, 1636-1638 Toon bron
203 Tholen 1641‑1645 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Aeriaentgen Adriaen Quackelsdr., echtgenote van Leendert Heijndricxss, 1641-1645 Toon bron
204 Sint‑Maartensdijk 1703‑1738 Register van boedelrekeningen en boedelinventarissen, 1703-1738 Toon bron
205 Tholen 1626‑1630 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Peter Janssen Couwenhoven, 1626-1630 Toon bron
206 Tholen 1611‑1613 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Mels Janssen, 1611-1613 Toon bron
207 Tholen 1609‑1609 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Cornelis Franssen Haerlem, 1609 Toon bron
208 Tholen 1658‑1658 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Anthonij Franses, 1658 Toon bron
209 Tholen 1623‑1623 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lodewijck Willemssen, 1623 Toon bron
210 Tholen 1636‑1639 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinis Mertenss Cuijper, 1636-1639 Toon bron
211 Tholen 1566‑1566 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Berbel Ruijns, 1566 Toon bron
212 Oud‑Vossemeer 1699‑1705 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1699-1705 Toon bron
213 Tholen 1594‑1597 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Willem Janss timmerman, 1594-1597 Toon bron
214 Tholen 1801‑1801 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Maria Jacoba Krijger, weduwe van Cornelis Wagtho, 1801 Toon bron
215 Tholen 1802‑1809 Akten van verpachting van percelen grond, 1802, 1809 Toon bron
216 Tholen 1802‑1802 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Hector Tichelaar en zijn echtgenote Catharina Slootman, 1802 Toon bron
217 Tholen 1582‑1585 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Symon Marinuss, 1582-1585 Toon bron
218 Tholen 1642‑1646 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Jan Pijeterse Couwenhove, 1642-1646 Toon bron
219 Tholen 1599‑1599 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Francijnken Cornelisdr., 1599 Toon bron
220 Tholen 1632‑1633 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Pieter van Gelre, 1632-1633 Toon bron
221 Tholen 1632‑1634 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinus Gillisse Backer, 1632-1634 Toon bron
222 Tholen 1640‑1641 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinus Corvincx, 1640-1641 Toon bron
223 Tholen 1644‑1644 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinis Corvincx, 1644 Toon bron
224 Tholen 1606‑1606 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Anthoni Vergelt., 1606 Toon bron
225 Tholen 1727‑1766 Weesboeken, 1727-1766 Toon bron
226 Poortvliet 1597‑1601 Register van boedelrekeningen, 1597-1601 Toon bron
227 Tholen 1768‑1768 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Adolf Koning, 1768 Toon bron
228 Tholen 1630‑1632 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Pieter Janssen Couwenhoven, 1630-1632 Toon bron
229 Tholen 1630‑1632 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Pieter Janssen Couwenhoven, 1630-1632 Toon bron
230 Tholen 1776‑1776 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Johanna Cornelia van Velthoven, echtgenote van Marinus Wagtho, 1776 Toon bron
231 Tholen 1572‑1572 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Crijn Jansse Toogen, 1572 Toon bron
232 Tholen 1621‑1622 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op rentmeester Johan Bernaerts Bras, 1621-1622 Toon bron
233 Tholen 1683‑1686 Wezenrekeningen, overgebracht ter weeskamer, 1683-1686 Toon bron
234 Tholen 1609‑1614 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lijsbet Dimmensdr., 1609-1614 Toon bron
235 Oud‑Vossemeer 1634‑1641 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1634-1641 Toon bron
236 Tholen 1638‑1638 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Marinus Corvincx, 1638 Toon bron
237 Oud‑Vossemeer 1764‑1772 Register van weesakten, met index, 1764-1772 Toon bron
238 Oud‑Vossemeer 1710‑1714 Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1710-1714 Toon bron
239 Tholen 1733‑1733 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Nicolaas van Diest, 1733 Toon bron
240 Tholen 1569‑1571 Rekeningen en inventarisstaten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Meerten en Jan Achternoene, 1569-1571 Toon bron
241 Tholen 1651‑1653 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Jan Pijetersse Couwenhoven, 1651-1653 Toon bron
242 Tholen 1589‑1590 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Cornelis Jorissen, 1589-1590 Toon bron
243 Tholen 1616‑1616 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lodewijck Willemss, 1616 Toon bron
244 Tholen 1632‑1635 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Corstiaen Balle, 1632-1635 Toon bron
245 Tholen 1594‑1594 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Lindert Franssen, 1594 Toon bron
246 Tholen 1775‑1775 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Iman Spruijt, 1775 Toon bron
247 Tholen 1778‑1790 Kasboek van ontvangsten en uitgaven betrekking hebbend op wezen, geregistreerd ter weeskamer, 1766-1814, en betreffende de Gemeene Kas van de weeskamer, met klapper, 1778-1790 Toon bron
248 Tholen 1802‑1802 Besloten inventaris overgebracht ter weeskamer van Jan Joppe, 1802 Toon bron
249 Tholen 1633‑1635 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Cornelis Euwoutss, 1633-1635 Toon bron
250 Tholen 1641‑1646 Rekeningen en staten, ingeleverd ter weeskamer, betrekking hebbend op Neeltgen Claes Pleune, 1641-1646 Toon bron