weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598u Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1756-1764

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598u Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1756-1764
Deelnummer 5598u
Type weeskamer register