weeskamer register Oud-Vossemeer RAZE 5598b Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1634-1641

Plaats Oud-Vossemeer
Bron RAZE 5598b Minuten en afschriften van boedelrekeningen, boedelstaten en weesakten, 1634-1641
Deelnummer 5598b
Type weeskamer register